UTM URL GENERATOR

Darmowy bilder adresów URL zawierających parametry UTM
Co to jest UTM w kontekście tagowania linków?

UTM (Urchin Tracking Module) to system tagowania linków używany głównie do monitorowania kampanii marketingowych w Internecie. Pozwala on na śledzenie ruchu na stronie internetowej i identyfikowanie, skąd pochodzą użytkownicy oraz jakie działania podejmują na stronie.

Tagi UTM to fragmenty dodawane do adresu URL, które zawierają informacje o źródle ruchu, medium, kampanii, treści i terminie. Te dodatkowe informacje są odczytywane przez narzędzia analizy internetowej, takie jak Google Analytics, co pozwala na dokładne śledzenie skuteczności różnych kampanii marketingowych.

Parametry UTM to:

 1. utm_source: Określa źródło ruchu, na przykład nazwę konkretnej witryny, newslettera lub platformy społecznościowej, z której pochodzi ruch.
 2. utm_medium: Określa medium, czyli sposób, w jaki ruch został wygenerowany, na przykład cpc (kliknięcia w płatne reklamy), organic (wyniki wyszukiwania organicznego), email, social (społecznościowy), referral (odnośnik) itp.
 3. utm_campaign: Określa nazwę konkretnej kampanii marketingowej, która generuje ruch.
 4. utm_content: Jest opcjonalnym parametrem używanym do różnicowania treści w ramach tej samej kampanii. Może być stosowany, na przykład, w przypadku testów A/B, aby porównać skuteczność różnych treści.
 5. utm_term: Określa konkretny termin wyszukiwania w przypadku ruchu płatnego, na przykład słowo kluczowe, na które użytkownik kliknął w reklamę.

Poprzez korzystanie z UTMów, marketerzy mogą dokładnie śledzić skuteczność różnych źródeł ruchu i kampanii, co pozwala na lepsze zrozumienie, które działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty.

Po co tagować linki parametrami UTM?

Generowanie linków parametrami UTM ma kilka kluczowych celów:

 1. Śledzenie efektywności kampanii: Pozwala to na dokładne monitorowanie, skąd pochodzi ruch na stronie internetowej i jakie działania marketingowe przynoszą najlepsze rezultaty. Dzięki temu można zoptymalizować nakłady na marketing, kierując większe zasoby do najbardziej efektywnych kanałów.
 2. Analiza zachowań użytkowników: Umożliwia to lepsze zrozumienie zachowań użytkowników na stronie internetowej w zależności od źródła, medium i kampanii, z którego pochodzą. Dzięki temu można dostosować strategię marketingową do preferencji i potrzeb docelowej grupy odbiorców.
 3. Optymalizacja działań marketingowych: Na podstawie danych z parametrów UTM można dokładnie określić, które kampanie i kanały marketingowe przynoszą najlepsze wyniki, co umożliwia zoptymalizowanie strategii marketingowej i alokację budżetu na najbardziej efektywne działania.

Przykłady wykorzystania linkowania z parametrami UTM

Każdy z poniższych linków zawiera pełny zestaw tagów UTM, umożliwiając dokładne śledzenie ruchu i analizę skuteczności różnych kampanii marketingowych w narzędziach analitycznych takich jak np. Google Analytics 4.

Link do strony głównej witryny z pełnymi tagami UTM dla źródla "google", medium "cpc".

https://www.przykladowastrona.pl/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=spring_sale&utm_content=main_banner&utm_term=spring_offer

Link do konkretnego produktu z tagami UTM dla źródla "newsletter", medium "email".

https://www.przykladowastrona.pl/produkt?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=summer_campaign&utm_content=product_link&utm_term=summer_deals

Link do specjalnej oferty na stronie z tagami UTM dla źródla "facebook", medium "social_media".

https://www.przykladowastrona.pl/oferta_specjalna?utm_source=facebook&utm_medium=social_media&utm_campaign=flash_sale&utm_content=facebook_ad&utm_term=flash_offer

Czy parametry UTM mogą zawierać duże znaki, znaki specjalne i polskie znaki?

Wielkość znaków, znaki specjalne i polskie znaki w parametrach UTM

 1. Wielkość znaków: Technicznie rzecz biorąc, wielkość znaków w parametrach UTM nie ma znaczenia dla ich funkcjonalności. Systemy analizy danych, takie jak Google Analytics, traktują je jako niewielkich rozmiarów ciągi tekstowe i nie ma znaczenia, czy są one wprowadzone wielkimi czy małymi literami.
 2. Znaki specjalne: Znaki specjalne, takie jak znaki interpunkcyjne (!, @, #, itp.) i inne, są dozwolone w parametrach UTM. Jednak należy pamiętać, że niektóre znaki mogą mieć specjalne znaczenie w URLach i mogą wymagać kodowania URL (np. spacja zapisywana jest jako %20).
 3. Polskie znaki: Polskie znaki, takie jak litery "ą", "ę", "ł", itp., również mogą być używane w parametrach UTM. Jednak zgodnie z konwencją i dla pewności, zaleca się unikanie polskich znaków w adresach URL i parametrach UTM, gdyż mogą one powodować niejednoznaczność w niektórych systemach lub przeglądarkach. Zamiast tego można użyć kodowania URL, np. litera "ą" kodowana jest jako %C4%85.

Co do tagowania UTM adresów wewnętrznych na swojej stronie internetowej, nie jest to typowe wykorzystanie parametrów UTM. Używa się ich głównie do śledzenia ruchu przychodzącego z zewnętrznych źródeł, takich jak kampanie reklamowe, media społecznościowe, linki sponsorowane itp.

Kreowanie UTM może być przydatne w przypadku promowania określonych treści w ramach własnej witryny, takich jak promocyjne newslettery czy kampanie na różnych platformach społecznościowych. Jednak stosowanie UTM do wszystkich wewnętrznych linków na stronie może sprawić, że dane analityczne staną się mniej czytelne i skomplikowane.

Jeśli chcesz monitorować ruch na swojej stronie wewnętrznej, istnieją bardziej odpowiednie metody, takie jak wykorzystanie funkcji śledzenia zdarzeń w narzędziach analitycznych, które mogą dostarczyć dokładne informacje o tym, jak użytkownicy poruszają się po Twojej witrynie i jakie akcje podejmują.

Jakie są konsekwencje używania UTM w wewnętrznych adresach URL serwisu?

 1. Zafałszowanie danych: Używanie tagów UTM w wewnętrznych linkach może spowodować, że dane analityczne będą zafałszowane. Jeśli boty przeglądające witrynę klikają w te linki, mogą one skutkować nieprawidłowymi danymi dotyczącymi ruchu i zaangażowania.
 2. Zwiększony długość adresu URL: Dodanie tagów UTM do wewnętrznych linków może spowodować zwiększenie długości adresów URL, co może prowadzić do problemów z czytelnością i estetyką adresów oraz może negatywnie wpływać na SEO.

W związku z tym, zaleca się ostrożne stosowanie tagów UTM w wewnętrznych adresach URL i rozważenie ich zalet i wad w kontekście konkretnych potrzeb i celów biznesowych. W większości przypadków lepiej jest używać tagów UTM do monitorowania ruchu z zewnętrznych źródeł, takich jak kampanie reklamowe, media społecznościowe itp., a do monitorowania ruchu wewnętrznego na stronie stosować inne narzędzia analityczne i techniki śledzenia zdarzeń.

Gdzie najczęściej wykorzystuje się tagowanie linków UTMami?

Tagowanie linków parametrami UTM jest najczęściej wykorzystywane w następujących obszarach:

 1. Kampanie reklamowe: Marketerzy używają tagów UTM do śledzenia skuteczności różnych kampanii reklamowych online, takich jak reklamy Google Ads, reklamy na Facebooku, reklamy na Instagramie, reklamy na LinkedIn itp. Dzięki temu mogą dokładnie śledzić, które kampanie generują najwięcej ruchu i konwersji.
 2. Emaile marketingowe: W przypadku wysyłania newsletterów i innych kampanii e-mailowych, tagowanie linków UTM pozwala na śledzenie, jakie treści są najbardziej skuteczne w przyciąganiu odbiorców i generowaniu konwersji. Pozwala to dostosować przyszłe kampanie do preferencji odbiorców.
 3. Media społecznościowe: Marketerzy wykorzystują tagowanie UTM do śledzenia efektywności swoich działań na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest itp. Pozwala to na dokładne monitorowanie, które treści i kampanie generują najwięcej ruchu i zaangażowania społeczności.
 4. Kampanie partnerskie: W przypadku kampanii prowadzonych we współpracy z partnerami lub influencerami, tagowanie linków UTM pozwala na dokładne śledzenie, ile ruchu generuje każdy partner i jaka jest skuteczność współpracy.
 5. SEO: Tagowanie linków UTM może być również stosowane do śledzenia ruchu organicznego pochodzącego z różnych źródeł, takich jak wyniki wyszukiwania Google, Bing, Yahoo itp. Pomaga to w zrozumieniu, które frazy kluczowe i źródła generują najwięcej ruchu organicznego.

W każdym z tych przypadków tagowanie linków UTM pozwala marketerom na dokładne śledzenie skuteczności różnych działań marketingowych i optymalizację strategii marketingowej na podstawie danych analitycznych.


ARTYKUŁY


PAWEŁ REJOWSKI